Cennik

Porada prawna od 100 zł
Redagowanie lub analiza umów, dokumentów od 200 zł
Sporządzanie pism, m. in pozwów, skarg, odwołań od 200 zł
Wezwanie do zapłaty od 100 zł
Reprezentacja Klienta od 200 zł
Stała obsługa prawna od 199 zł miesięcznie
 

W celu wyceny usługi proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Proszę pamiętać, iż w uzasadnionych przypadkach możliwa jest pomoc Klientowi w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych oraz udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu.

Przykładowy cennik wybranych usług prawnych:

• wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości - od 250 zł,

• wniosek o uwłaszczenie - od 250 zł,

• pozew o ochronę dóbr osobistych - od 300 zł, 

• sporządzenie oświadczenia o odwołaniu darowizny - od 200 zł

• wniosek o zniesienie współwłasności - od 200 zł,

• wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - od 200 zł,

• wniosek o ustanowienie służebności przesyłu - od 250 zł,

• sporządzenie umowy zlecenia – od 200 zł,

• analiza umowy kupna - sprzedaży - od 200 zł,

• analiza umowy deweloperskiej –  od 350 zł,

• wezwanie do wypłaty odszkodowania - od 150 zł, 

• odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - od 200 zł,

• pozew o zapłatę z umowy najmu – od 200 zł,

• pozew o alimenty – od 250 zł,

• pozew o zapłatę z faktury – od 200 zł,

• weryfikacja kontrahenta – od 150 zł,

• odpowiedź na pozew w sprawie o zapłatę – od 200 zł,

• odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – od 200 zł,

• wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – od 200 zł,

• wniosek o dział spadku – od 250 zł,

• przygotowanie umowy agencyjnej - od 250 zł, 

• odpowiedź na pozew w sprawie o zapłatę – od 200 zł,

• apelacja w sprawie o podział majątku – od 300 zł,

• odpowiedź na apelację w sprawie o alimenty – od 250 zł,

• odwołanie od decyzji administracyjnej - od 200 zł, 

• skarga do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego - od 300 zł,

• poprowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie – od 900 zł,

• założenie spółki z o.o. – od 1.000 zł,

• poprowadzenie sprawy o uwłaszczenie – od 800 zł,

• poprowadzenie sprawy o odszkodowanie - od 10 % przyznanego świadczenia,

Wynagrodzenie za poprowadzenie sprawy, może zostać także ustalane w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu. Dotyczy to przykładowo spraw: o zapłatę, dział spadku, podział majątku wspólnego, czy zasiedzenia. Wynagrodzenie ustala się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Podane ceny usług prawnych są podane w kwocie netto, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

Koszt usługi prawnej jest zawsze indywidualnie negocjowany z Klientem i może być różny w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.

radca prawny kraków

Znajdziesz tu:  cennik usług prawnych, przykładowe ceny usług prawnych, koszty usług prawnych, obsługa prawna kraków, prawnik kraków, porady prawne kraków, pozew o alimenty, pozew o zapłatę, kancelaria prawna kraków, tani prawnik kraków, radca prawny kraków, cennik usług prawnych krakow, radca prawny krakow cennik, prawnik krakow cennik, adwokat krakow cennik, cennik porad prawnych krakow