Cennik

Porada prawna od 50 zł
Redagowanie lub analiza umów, dokumentów od 100 zł
Sporządzanie pism, m. in pozwów, skarg, odwołań od 100 zł
Wezwanie do zapłaty od 50 zł
Reprezentacja Klienta od 100 zł
Stała obsługa prawna od 99 zł miesięcznie
 

W celu wyceny usługi proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. Proszę pamiętać, iż w uzasadnionych przypadkach możliwa jest pomoc Klientowi w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych oraz udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej z urzędu.

Przykładowy cennik wybranych usług prawnych:

• wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości - od 200 zł,

• wniosek o uwłaszczenie - od 200 zł,

• pozew o ochronę dóbr osobistych - od 250 zł, 

• sporządzenie oświadczenia o odwołaniu darowizny - od 100 zł

• wniosek o zniesienie współwłasności - od 200 zł,

• wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - od 100 zł,

• wniosek o ustanowienie służebności przesyłu - od 200 zł,

• sporządzenie umowy zlecenia – od 200 zł,

• analiza umowy kupna - sprzedaży - od 100 zł,

• analiza umowy deweloperskiej –  od 300 zł,

• wezwanie do wypłaty odszkodowania - od 100 zł, 

• odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - od 100 zł,

• pozew o zapłatę z umowy najmu – od 200 zł,

• pozew o alimenty – od 150 zł,

• pozew o zapłatę z faktury – od 150 zł,

• weryfikacja kontrahenta – od 80 zł,

• odpowiedź na pozew w sprawie o zapłatę – od 150 zł,

• odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – od 150 zł,

• wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – od 120 zł,

• wniosek o dział spadku – od 200 zł,

• przygotowanie umowy agencyjnej - od 200 zł, 

• odpowiedź na pozew w sprawie o zapłatę – od 150 zł,

• apelacja w sprawie o podział majątku – od 300 zł,

• odpowiedź na apelację w sprawie o alimenty – od 250 zł,

• odwołanie od decyzji administracyjnej - od 100 zł, 

• skarga do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego - od 150 zł,

• poprowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie – od 800 zł,

• założenie spółki z o.o. – od 1.000 zł,

• poprowadzenie sprawy o uwłaszczenie – od 800 zł,

• poprowadzenie sprawy o odszkodowanie - od 10 % przyznanego świadczenia,

Wynagrodzenie za poprowadzenie sprawy, może zostać także ustalane w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu. Dotyczy to przykładowo spraw: o zapłatę, dział spadku, podział majątku wspólnego, czy zasiedzenia. Wynagrodzenie ustala się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Podane ceny usług prawnych są podane w kwocie netto, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

Koszt usługi prawnej jest zawsze indywidualnie negocjowany z Klientem i może być różny w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.

radca prawny kraków

Znajdziesz tu:  cennik usług prawnych, przykładowe ceny usług prawnych, koszty usług prawnych, obsługa prawna kraków, prawnik kraków, porady prawne kraków, pozew o alimenty, pozew o zapłatę, kancelaria prawna kraków, tani prawnik kraków, radca prawny kraków, cennik usług prawnych krakow, radca prawny krakow cennik, prawnik krakow cennik, adwokat krakow cennik, cennik porad prawnych krakow