Formularz zamówienia pieczęci prewencyjnej

 


W celu zamówienia pieczęci prewencyjnej prosimy o zapoznanie się z regulaminem udostępniania pieczęci prewencyjnej i wypełnienie poniższego formularza. 

Po wysłaniu formularza zamówienia pieczęci prewencyjnej, otrzymacie Państwo na podany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie zamówienia, regulamin usługi oraz fakturę elektroniczną pro-forma opiewającą na kwotę, stosownie do wybranej metody płatności, miesięczną lub roczną. Ewentualnie powiększoną o koszt dodatkowych pieczęci, w przypadku zamówienia większej liczby pieczęci mechanicznych.

Otrzymanie pieczęci w wersji mechanicznej oraz graficznej uwarunkowane jest dokonaniem opłaty za pierwszą fakturę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku wniesienia opłaty wynikającej z przesłanej faktury, nie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi udostępniania pieczęci prewencyjnej.

Po dokonaniu płatności prześlemy Państwu pieczęć prewencyjną w formie graficznej (4 rodzaje) na adres e-mail  podany w formularzu, w terminie 3 dni od daty zaksięgowania kwoty za pierwszą fakturę na naszym koncie. Również w tym terminie nadamy listem poleconym pieczęć prewencyjną w wersji mechanicznej. 

 

Formularz

  1. Imię i nazwisko osoby zamawiającej (wymagane)

  2. Pełna nazwa firmy (wymagane)

  3. Adres siedziby (ulica, nr budynku/lokalu, miejscowość, kod) (wymagane)

  4. Numer identyfikacji podatkowej (wymagane)

  5. Wybierz sposób płatności (wymagane)

  opłata miesięcznaopłata roczna

  6. Wybierz wzór pieczęci mechanicznej (wymagane)

  wzór Iwzór II

  7. Adres email (wymagane)

  8. Numer telefonu

  9. Chcę zamówić dodatkowe pieczęci mechaniczne, proszę wskazać ilość

  10. Uwagi

  11. Załącz plik np. KRS, wydruk CEIDG

  Oświadczam, że jestem uprawniony do zawarcia umowy o udostępnianie pieczęci prewencyjnej w imieniu wskazanego w formularzu podmiotu

  Oświadczam, że zapoznałem się z poniższym Regulaminem udostępniania pieczęci prewencyjnej i go akceptuję, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną

  REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ


  Pola formularza pouczenie:

  1. Proszę podać dane osoby składającej zamówienie.

  2. Proszę podać pełną nazwę firmy lub innego podmiotu, zgodnie z właściwym rejestrem.

  3. Proszę podać adres siedziby (na podany adres mogą być wysyłane istotne informacje), w przypadku innego adresu do korespondencji, proszę go wpisać w polu uwagi.

  4. Proszę podać numer identyfikacji podatkowej.

  5. Proszę wskazać, czy wybierają Państwo płatność miesięczną 59 zł netto, czy jednorazową roczną 588 zł netto.

  6. Z uwagi na to, że ww. kwota obejmuje dostarczenie tylko jednej pieczęci mechanicznej, proszę o wskazanie, który wzór Państwo wybieracie. Natomiast pieczęć elektroniczna, jest przesyłana w 4 wersjach.

  WZÓR I WZÓR II
  pieczęć windykacyjna pieczątka prewencyjna

  7. Na podany adres e-mail, będzie wysyłana istotna korespondencja, w tym oświadczenia, pliki graficzne zawierające pieczęci oraz faktura VAT.

  8. Podanie numeru telefonu nie jest wymagane.

  9. Jeżeli chcielibyście Państwo zamówić więcej niż jedną pieczęć mechaniczną, prosimy o podanie liczby pieczęci, w raz ze wskazaniem, którego wzoru ona dotyczy (np. 5 WZÓR I).

  10. Jeżeli macie Państwo dodatkowe wymagania, propozycje, uwagi lub sugestie, prosimy o podanie ich w tym polu.

  11.Jeżeli to możliwe prosimy o przesłanie skanu dokumentu z którego wynika pełnomocnictwo osoby podanej w formularzu do reprezentowania podmiotu wpisanego w formularzu. Może to być dokument pełnomocnictwa, wydruk CEIDG lub wydruk KRS.  

  12. W razie jakichkolwiek pytań związanych z zamówieniem usługi udostępniania pieczęci prewencyjnej, prosimy o kontakt z kancelarią. 

  Znajdziesz tu: pieczęć prewencyjna, pieczęć windykacyjna, pieczątka ochronna, pieczątka prewencyjna, pieczątka windykacyjna