Pomoc prawna

porady prawne kraków,


Specjalizacja Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus – Lex Michał Pichór obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

prawo cywilne (m.in. dochodzenie należności, odszkodowania, sprawy o zasiedzenie, o ochronę dóbr osobistych)

prawo umów (m.in. dochodzenie roszczeń z umów, kompleksowa pomoc przy zawieraniu umów)

prawo spadkowe (m.in. przeprowadzenie działu spadku, dochodzenie roszczenia o zapłatę zachowku)

• prawo rodzinne (m.in. sprawy o rozwód, separację, sprawy alimentacyjne, podział majątku wspólnego)

prawo gospodarcze i handlowe (m.in. windykacja należności, zakładanie działalności gospodarczej, zakładanie spółek, stowarzyszeń etc.)

prawo administracyjne (m.in. wnioski, podania, skargi, zażalenia)

• prawo mieszkaniowe (m.in. analiza umów deweloperskich, sprawy dotyczące wspólnot mieszkaniowych, sprawy dotyczące najmu)

prawo pracy (m.in. odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, dochodzenie należności ze stosunku pracy, redagowanie umów o pracę)


Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, w tym:

dokonujemy audytu danych rozwiązań prawnych stosowanych dotychczas przez Klientów,

przygotowujemy wyczerpującą analizę dotyczącą danego stanu prawnego,

sporządzamy opinie prawne,

doradzamy właściwe rozwiązania prawne,

przygotowujemy i analizujemy różnego rodzaju dokumenty prawne, w tym, statuty i regulaminy,

przygotowujemy pisma procesowe,

sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy projekty umów,

reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji

reprezentujemy Klientów podczas negocjacji i rozmów ugodowych,

pomagamy w założeniu działalności gospodarczej, spółek oraz innych organizacji.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 

Znajdziesz tu: porady prawne kraków, porada prawna kraków, prawnik kraków, odwołania kraków, rozwód prawnik kraków, alimenty kraków, pozwy  kraków, sprawdzenie umowy deweloperskiej