Współpraca

 

Michał Pichór-18


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, wysokość oraz forma wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych jest każdorazowo ustalana indywidualnie w porozumieniu z Klientem.

Wstępna analiza problemu prawnego Klienta jest bezpłatna, ponieważ ma na celu określenie możliwej do uzyskania pomocy prawnej oraz dokonanie jej kompleksowej wyceny.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwolnienia od kosztów sądowych oraz uzyskanie pomocy prawnej z urzędu.

Należne wynagrodzenie jest uzależnione od wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała), stanu faktycznego i prawnego danej sprawy oraz od przewidywanego nakładu pracy. W zależności od potrzeb Klientów Kancelaria stosuje następujące systemy wynagradzania (mogą być one również stosowane łącznie):

I DORAŹNA WSPÓŁPRACA – zobacz przykładowe ceny

SYSTEM GODZINOWY w ramach tego systemu wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o iloczyn liczby godzin poświęconych na konkretne zadanie oraz uprzednio ustaloną z Klientem stawkę godzinową 
SYSTEM RYCZAŁTOWY w ramach tego systemu wysokość wynagrodzenia jest ustalona jako stała stawka za dane zlecenie
SYSTEM SUCCES FEE w ramach tego systemu wynagrodzenie obejmuje wstępną stawkę ryczałtową oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik danej sprawy

II STAŁA OBSŁUGA PRAWNA – zobacz przykładowe pakiety

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN w ramach tego systemu stosuje się stałe miesięczne wynagrodzenie za usługi Kancelarii z ustaloną liczbą godzin pracy w danym miesiącu, co pozwala na optymalizację kosztów obsługi prawnej, ponieważ  w ramach tej współpracy stawka godzinowa jest niższa niż w ramach współpracy doraźnej 

III PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Koszt udostępniania pieczęci prewencyjnej wynosi 59 zł netto miesięcznie. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Cena obejmuje jedną pieczęć mechaniczną – według wybranego wzoru – oraz dwie pieczęcie w formie plików graficznych.

W przypadku zamówienia większej ilości pieczęci mechanicznej należy doliczyć dodatkowy jednorazowy koszt w wysokości 49 zł netto/ za sztukę. 

W przypadku jednorazowej zapłaty z tytułu udostępnienia pieczęci prewencyjnej za okres 12 miesięcy, koszt usługi wynosi już tylko 49 zł netto miesięcznie. 

Zamówienie usługi udostępniania pieczęci prewencyjnej uprawnia do rabatu na usługi windykacyjne kancelarii w wysokości 20 %.

Zamów pieczęć prewencyjną


W celu uzyskania dopasowanej dla Państwa oferty, prosimy o kontakt z kancelarią.


Znajdziesz tu: pomoc prawna kraków, prawnik kraków, usługi prawne kraków, odzyskiwanie należności kraków, porady prawne kraków, kancelaria prawna kraków, mecenas kraków