Pieczęć prewencyjna

 


pieczątka windykacyjna krakówNieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów może być źródłem poważnych problemów dla Państwa działalności. Jednym ze skutecznych sposób przeciwdziałania takim zagrożeniom jest zastosowanie pieczęci prewencyjnej Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus – Lex Michał Pichór.

Pieczęć prewencyjna służy do dyscyplinowania Państwa kontrahentów w zakresie terminowego regulowania zobowiązań. Umieszcza się ją na fakturach lub innych dokumentach handlowych. Można także stosować ją na Państwa stronie internetowej. Jest ona sygnałem ostrzegawczym przed próbą zlekceważenia terminu płatności wierzytelności, jak również informuje kontrahentów o współpracy z profesjonalną Kancelarią, co niewątpliwie może mieć wpływ na zachowanie płynności finansowej Państwa firmy i zapobieganiu powstawaniu przedawnionych wierzytelności. 

Pieczęć może mieć tradycyjną formę automatu stemplarskiego z tuszem w kolorze czerwonym albo pliku graficznego. 

Dzięki tej usłudze zyskają Państwo, przy niewielkim nakładzie finansowym:

• psychologiczny nacisk na kontrahentów do terminowej spłaty Państwa wierzytelności, powodujący wzrost ich dyscypliny płatniczej,

• redukcję liczby niezapłaconych Państwu w terminie faktur, co ma wpływ na poprawę płynności finansowej Waszej firmy,

• informację o możliwości wszczęcia procedury prawnej przeciwko nierzetelnym kontrahentom,

• element wzmocnienia wizerunku Państwa firmy, poprzez ukazanie współpracy z profesjonalnym i wyspecjalizowanym podmiotem,

• rabat na usługi windykacyjne naszej Kancelarii,

• zaoszczędzenie Państwa czasu dotychczas przeznaczonego na działania windykacyjne we własnym zakresie,

• budowanie wizerunku Państwa firmy jako przedsiębiorstwa dbającego o terminowość rozliczeń finansowych.

Jaki jest koszt usługi pieczęci prewencyjnej ?

Koszt udostępniania pieczęci prewencyjnej wynosi tylko 59 zł netto miesięcznie. Umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Jednakże w przypadku jednorazowej zapłaty z góry za okres 12 miesięcy koszt usługi maleje i wynosi 49 zł netto miesięcznie.

Podana cena obejmuje jedną pieczęć mechaniczną – według wybranego wzoru – oraz cztery pieczęcie w formie plików graficznych.

W przypadku zamówienia większej liczby pieczęci mechanicznych należy doliczyć dodatkowy jednorazowy koszt w wysokości 49 zł netto/ za sztukę.

Jak zamówić pieczęć prewencyjną ?

Wypełniając formularz zamówienia [formularz zamówienia] lub dzwoniąc pod numer 660-157-438.

 

WZORY PIECZĄTEK MECHANICZNYCH

WZÓR I WZÓR II
pieczęć windykacyjna pieczątka prewencyjna

WZORY PLIKÓW GRAFICZNYCH

 

 WZÓR I  WZÓR II  WZÓR III  WZÓR IV
pieczęć windykacyjna pieczątka prewencyjna pieczątka prewencyjna pieczątka windykacyjna

 

 Znajdziesz tu: pieczęć prewencyjna, pieczęć windykacyjna, pieczątka ochronna, pieczęć ochronna, pieczątka windykacyjna